Home / blog / Diazepam, Oral Tablet

Diazepam, Oral Tablet

Diazepam, Oral Tablet

Vrchola pro diazepam

 • Diazepam Oral Tablet je k dispozici jako obecný i značkový název léku. Značka: Valium. Diazepam se používá k léčbě úzkosti, stažení alkoholu, svalových křečí a určitých typů záchvatů. Orální tablet je lék na kontrolovanou látku, který je k dispozici jako značkový lék Valium. Je také k dispozici jako obecný lék. Generické léky obvykle stojí méně. V některých případech nemusí být k dispozici v každé síle nebo formě jako verze značky. a rektální gel. Úzkost
 • Příznaky způsobené vybírání alkoholu, jako je agitace nebo třes
 • Add-on léčba křečí kosterních svalů
 • Přídavná léčba určitých typů záchvatů
 • může být použita jako součást kombinované terapie. To znamená, že to musíte brát s jinými drogami. Třída drog odkazuje na léky, které fungují podobně. Mají podobnou chemickou strukturu a často se používají k léčbě podobných podmínek.. Pokud nemáte dostatek GABA, vaše tělo může být v vzrušeném stavu a způsobit, že máte úzkost, dostávat svalové křeče nebo mít záchvaty. Když si vezmete tento lék, budete mít ve svém těle více GABA. To pomůže snížit vaši úzkost, svalové křeče a záchvaty.

  Diazepam Oral Tablet může zpomalit aktivitu vašeho mozku a zasahovat do vašeho úsudku, myšlení a motorických dovedností. Neměli byste pít alkohol ani používat jiné drogy, které mohou také zpomalit aktivitu vašeho mozku, zatímco užíváte diazepam. Neměli byste také řídit, provozovat stroje nebo dělat jiné úkoly, které vyžadují bdělost, dokud nevíte, jak vás tento lék ovlivňuje. Existují další účinky, které byste si také měli být vědomi.

  Následující seznam obsahuje některé z klíčových vedlejších účinků, které se mohou objevit při užívání diazepamu. Tento seznam nezahrnuje všechny možné vedlejší účinky. Pro více informací o možných vedlejších účincích diazepamu nebo o tipech, jak se vypořádat s znepokojujícím vedlejším účinkem, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem.

  Mezi běžnější vedlejší účinky, které se mohou vyskytnout u diazepamu

 • Slabost svalů
 • Neschopnost kontrolovat pohyby svalů (ataxie)
 • Tremor
 • Závratě
 • Sucho v ústech nebo nadměrné sliny
 • nevolnost
 • Pokud tyto účinky jsou mírné, mohou odejít během několika dnů nebo pár týdnů. Pokud jsou závažnější nebo nechodí pryč, promluvte si se svým lékařem nebo lékárníkem. vedlejší efekty. Zavolejte 911, pokud se vaše příznaky cítí ohrožující nebo si myslíte, že máte lékařskou pohotovost. Vážné vedlejší účinky a jejich příznaky mohou zahrnovat následující:

  • Zhoršení záchvatů. Příznaky mohou zahrnovat:
  • Zvýšení frekvence
  • Zvýšení závažnosti
 • Změny v mozku nebo jak si myslíte. Příznaky mohou zahrnovat:
 • Zmatek
 • Pocity rotace místnosti (Vertigo)
 • Zpomalená nebo nešťastná řeč
 • Dvojité nebo rozmazané vidění
 • Myšlenky na sebevraždu
 • Ztráta paměti
 • Neočekávané reakce. Příznaky mohou zahrnovat:
 • Extrémní vzrušení
 • Úzkost
 • Halucinace
 • Zvýšené svalové křeče
 • Potíže se spánkem
 • agitace
 • Problémy s játry. Příznaky mohou zahrnovat:
 • Žutání vaší kůže nebo bílých očí (žloutenka)
 • močový měchýř problémy. Příznaky mohou zahrnovat:
 • Neschopnost močit
 • Neschopnost držet moč
 • Zvýšení nebo snížení sexuální touhy.
 • Stažení. Příznaky mohou zahrnovat:
 • Tremor
 • Břichové nebo svalové křeče
 • Pocení
 • Křeče
 • Jak užívat diazepam

  Dávkování diazepamu, které váš lékař předepisuje, bude záviset na několika faktorech. Patří sem:

  • Typ a závažnost stavu, který používáte diazepam k léčbě
  • Váš věk
  • Forma diazepamu, kterou vezmeš
  • Další zdravotní stavy, které můžete mít

  obvykle, vaše Doktor vás začne s nízkou dávkou a časem jej upraví, aby dosáhl dávky, která je pro vás to pravé. Nakonec předepisují nejmenší dávku, která poskytuje požadovaný účinek.

  Následující informace popisují dávky, které se běžně používají nebo doporučují. Nezapomeňte však vzít dávkování, které vám lékař předepisuje. Určí nejlepší dávkování, které vyhovují vašim potřebám. Forma: Orální tablet

 • Silné stránky: 2 miligramy (mg), 5 mg a 10 mg
 • Značka: Valium

  • Forma: Orální tablet
  • Síly: 2 mg, 5 mg a 10 mg

  Dávkování pro úzkost

  Dospělý dávka (věk 18 až 64 let)

  Standardní dávka je 2 mg až 10 mg vzata ústy dvěma Čtyřikrát denně. Věk 6 měsíců. třikrát až čtyřikrát denně.

  dávkování seniorů (ve věku 65 let a starší)

  • Obvyklým počátečním dávkováním je 2 mg až 2,5 mg užívané ústy jednou nebo dvakrát denně.
  • Váš lékař pomalu zvýší vaše dávkování podle potřeby na základě toho, jak reagujete a tolerujete tento lék.
  • Vaše tělo tento lék zpracovává pomaleji. Váš lékař vás může začít s nižším dávkováním, aby se ve vašem těle příliš nevytvářela. Příliš mnoho léku ve vašem těle může být toxické.

  Zvláštní úvahy

  Lidé s oslabujícím onemocněním:

  • Obvyklá počáteční dávka je 2 mg až 2,5 mg, vzhledem k tomu, že jednakrát nebo dvakrát denně. jak reagujete a tolerujete tento lék. )

   Standardní dávka je 10 mg odebrána ústy třikrát během prvních 24 hodin. To bude sníženo na 5 mg, které se vezme třikrát až čtyřikrát denně podle potřeby, na základě abstinenčních příznaků. Droga nebyla studována u dětí a neměla by být používána u dětí mladších 6 měsíců.

  • Obvyklá počáteční dávka je 1 mg až 2,5 mg užívaná ústy třikrát nebo čtyřikrát denně. o tom, jak reagujete a tolerujete tento lék. Obvyklá počáteční dávka je 2 mg až 2,5 mg užívaná ústy jednou nebo dvakrát denně. Tento lék.
  • Vaše tělo tento lék zpracovává pomaleji. Váš lékař vás může začít s nižším dávkováním, aby se ve vašem těle příliš nevytvářela. Příliš mnoho léku ve vašem těle může být toxické.

  Zvláštní úvahy

  Lidé s oslabujícím onemocněním:

  • Obvyklá počáteční dávka je 2 mg až 2,5 mg, vzhledem k tomu, že jednakrát nebo dvakrát denně. Jak reagujete na tento lék a tolerujete. 18 až 64 let)

   Standardní dávka je 2 mg až 10 mg užívaná ústy třikrát nebo čtyřikrát denně. )

   Tento lék nebyl studován u dětí a neměl by být používán u dětí mladších 6 měsíců. 17 let)

  • Obvyklá počáteční dávka je 1 mg až 2,5 mg, která byla pořízena ústy třikrát až čtyřikrát denně.
  • Váš lékař vás začne nejnižší dávka a zvýšit ji podle potřeby na základě toho, jak jste re Shonding a tolerování tohoto léku.

  Senior dávkování (věk 65 let a starší)

  • Obvyklý počáteční dávkování je 2 mg až 2,5 mg pořizované ústy jednou až dvakrát denně.
  • Vaše tělo tento lék zpracovává pomaleji. Váš lékař vás může začít s nižším dávkováním, aby se ve vašem těle příliš nevytvářela. Příliš mnoho léku ve vašem těle může být toxické.

  Zvláštní úvahy

  Lidé s oslabujícím onemocněním:

  • Obvyklá počáteční dávka je 2 mg až 2,5 mg, vzhledem k jednomu až dvakrát denně. Jak reagujete na tento lék a tolerujete. Dávkování (ve věku 18 až 64 let)

   Standardní dávka je 2 mg až 10 mg užívaná ústy dvakrát až čtyřikrát denně.

   Váš lékař vám začne Při nejnižší dávce a zvýšit ji podle potřeby na základě toho, jak reagujete a tolerujete tento lék. Droga nebyla studována u dětí a neměla by být používána u dětí mladších 6 měsíců.

  • Obvyklé počáteční dávkování i S 1 mg až 2,5 mg pořízené ústy třikrát až čtyřikrát denně. Tolerování tohoto léku.

  Senior dávkování (věk 65 let a starší)

  • Obvyklá počáteční dávka je 2 mg na 2,5 mg pořizované ústy jednou až dvakrát denně.
  • Vaše tělo tento lék zpracovává pomaleji. Váš lékař vás může začít s nižším dávkováním, aby se ve vašem těle příliš nevytvářela. Příliš mnoho léku ve vašem těle může být toxické.

  Zvláštní úvahy

  Lidé s oslabujícím onemocněním:

  • Obvyklá počáteční dávka je 2 mg až 2,5 mg, vzhledem k jednomu až dvakrát denně. jak reagujete a tolerujete tento lék. Krátkodobá léčba. Přichází s vážnými riziky, pokud to neberete tak, jak je předepsáno. Nikdy se nepokoušejte dohnat tím, že si vezmete dvě dávky najednou. To by mohlo způsobit toxické vedlejší účinky.

   Pokud to neberete: vaše příznaky (úzkost, chvění nebo agitace při výběru alkoholu, svalové křeče nebo záchvaty) se nezlepší.

   Pokud to najednou přestanete brát: můžete mít abstinenční příznaky, jako například:

  • Tremory
  • Žaludek a svalové křeče nebo bolest
  • zvracení
  • Potí
  • Bolesti hlavy
  • Extrémní úzkost
  • napětí
  • Neklid
  • Zmatek
  • Podrážděnost
  • Hallucinace
  • Záchvaty

  The Rizika stažení jsou větší, pokud jste užívali diazepam po dlouhou dobu. ). Mezi příznaky patří:

  • Drownessiness
  • Zmatek
  • Únava
  • Špatné reflexy
  • Zpomalení nebo zastavení dýchání
  • Nebezpečně nízký krevní tlak
  • Coma

  To může být dokonce fatální. Pokud si myslíte, že jste si vzali příliš mnoho, zavolejte svého lékaře nebo hned jděte do pohotovostní místnosti. Může vám být dána drogová flumazenil, aby zvrátil předávkování benzodiazepinem. Tento lék může zvýšit vaše riziko záchvatů. Chvění z alkoholu, svalové křeče nebo záchvaty) se snižují nebo se zastavují. Váš lékař pravidelně přehodnotí váš stav, aby zjistil, zda je pro vás Diazepam stále vhodné.

  FDA varování

  • Tento lék má varování černé skříňky. Toto je nejzávažnější varování ze strany Food and Drug Administration (FDA). Varování z černé skříňky upozorňuje lékaře a pacienty na účinky na léky, které mohou být nebezpečné.
  • Použití diazepamu s opioidními léky může způsobit nebezpečné účinky. Mohou zahrnovat těžkou ospalost, zpomalené dýchání, kóma a smrt. Pokud váš lékař předepisuje diazepam opioidem, bude vás pečlivě sledovat. Příklady opioidů zahrnují hydrokodon, kodein a tramadol. Stažení může být život ohrožující.
  • Při užívání tohoto léku může také vést ke zneužití a závislosti. Zneužívání diazepamu zvyšuje riziko předávkování a smrti. Promluvte si se svým poskytovatelem zdravotní péče Pokud máte nějaké obavy ohledně bezpečného užívání tohoto léku. Brainova aktivita a narušuje váš úsudek, myšlení a motorické dovednosti. Neměli byste pít alkohol ani používat jiné drogy, které mohou také zpomalit aktivitu vašeho mozku, zatímco užíváte diazepam. Neměli byste také řídit, provozovat stroje nebo dělat jiné úkoly, které vyžadují bdělost, dokud nevíte, jak vás tento lék ovlivňuje. Opětovné užívání diazepamu jako doplňkového terapie pro léčbu záchvatů možná budete potřebovat vyšší dávkování vašich dalších léků na záchvaty. Tento lék může způsobit častější a závažnější záchvaty. Pokud najednou přestanete užívat diazepam, můžete dočasně mít více záchvatů. Mezi příznaky patří:
  • Problémy s dýcháním
  • otoky krku nebo jazyka
  • vyrážka

  Neberte si tento lék znovu, pokud jste na něj měli alergickou reakci. Vezmeme -li to podruhé po alergické reakci, která by mohla být fatální. Může zabránit tomu, aby vaše játra ve správném zpracování tohoto léčiva, což způsobí, že více z něj zůstane ve vašem těle déle. To může zvýšit vaše riziko vedlejších účinků. Tento lék může zasahovat do vašeho úsudku, myšlení a motorických dovedností. Může to také způsobit ospalost a způsobit, že se vaše dýchání zpomalí nebo zastaví.

  Také vaše tělo zpracovává alkohol a tento lék podobným způsobem. To znamená, že pokud pijete alkohol, může tento lék trvat déle, než opustí vaše tělo. To může způsobit horší vedlejší účinky. Pokud máte problémy s ledvinami, může více léku zůstat ve vašem těle déle, což vás ohrožuje vedlejší účinky. Váš lékař může upravit vaše dávkování a monitorovat vás podrobněji.Váš lékař, pokud máte glaukom. Diazepam může být použit u lidí s glaukomem s otevřeným úhlem, ale neměl by se používat u lidí s akutním úzkoprvým glaukomu.

  Pro lidi s anamnézou zneužívání drog nebo alkoholu: Dejte svého lékaře vědět, zda máte problémy s zneužíváním drog nebo alkoholu. Můžete mít vyšší riziko, že se stanete závislými, závislými nebo tolerantními k diazepamu. Pokud máte problémy s jatery, může více tohoto léku zůstat ve vašem těle a vystavit vás riziku vedlejších účinků. Váš lékař může upravit dávkování diazepamu a těsněji vás monitorovat. Pokud máte těžké onemocnění jater, neměli byste tento lék užívat. VE někdy přemýšlel nebo se pokusil dokončit sebevraždu. Diazepam může tyto problémy zhoršit. Váš lékař vás bude sledovat podrobněji.

  Pro lidi s myasthenia gravis: Pokud máte myasthenia gravis, neměli byste brát diazepam. Myasthenia Gravis je nemoc, která způsobuje extrémní slabost a únavu svalů. Diazepam ovlivňuje vaše CNS a může vám ztížit dýchání nebo způsobit, že přestanete dýchat. Váš lékař vás může začít s nižší dávkou a podrobněji vás monitoruje. Pokud jsou vaše problémy s dýcháním závažné nebo máte spánkovou apnoe, může pro vás lékař předepsat jiný lék. je těhotenský lék kategorie D. To znamená dvě věci:

 • Studie ukazují riziko nepříznivých účinků na plod, když matka vezme drogu.
 • Výhody Užívání drogy během těhotenství může v některých případech převážit potenciální rizika. , nízké tělesné teploty a abstinenční příznaky.

  Řekněte svému lékaři, pokud jste těhotná nebo plánujete otěhotnět. Diazepam by měl být používán během těhotenství, pouze pokud potenciální přínos pro matku ospravedlňuje potenciální riziko pro plod. dítě, které je kojeno. Vy a váš lékař se možná budete muset rozhodnout, zda si vezmete diazepam nebo kojení. zatímco se pohybujete). Tento lék může mít také více sedativního účinku u seniorů. Můžete zažít větší závratě, ospalost, zmatek nebo zpomalení nebo zastavení dýchání. Váš lékař předepisuje nejnižší možnou dávkování pro kontrolu vašich příznaků.

  U dětí: Udržujte tento lék mimo dosah dětí. Nebyla stanovena bezpečnost a účinnost diazepamu u dětí mladších 6 měsíců. Diazepam může interagovat s jinými léky

  Diazepam může interagovat s několika dalšími léky. Různé interakce mohou způsobit různé účinky. Například někteří mohou narušit to, jak dobře funguje lék, zatímco jiní mohou způsobit zvýšené vedlejší účinky.

  Níže je seznam léků, které mohou interagovat s diazepamem. Tento seznam neobsahuje všechny léky, náklady na zenidol které mohou interagovat s diazepamem.

  Před přijetím diazepamu nezapomeňte svému lékaři a lékárníkům sdělit o veškerém předpisu, volněném zástupci a dalších drogách, které užíváte. Také jim řekněte o jakýchkoli vitamínech, bylinkách a doplňcích, které používáte. Sdílení těchto informací vám může pomoci vyhnout se potenciálním interakcím. Příklady léků, které mohou způsobit interakce s diazepamem, jsou uvedeny níže. Pokud je vezmete dohromady, možná nedostanete plnou dávku diazepamu a nemusí to také fungovat. Mezi tyto léky patří:

  alergie nebo studené léky

  Určité léky, které léčí alergie nebo nachlazení spolu s diazepamem, může zvýšit vaše riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  antidepresiva

  Při použití určitých antidepresiv s diazepamem může zvýšit riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  antimykotická léčiva

  Tato léčiva blokují enzym, který rozkládá diazepam. To může zvýšit hladinu diazepamu ve vašem těle a vystavit vás vyššímu riziku vedlejších účinků, jako je ospalost. Mezi tyto léky patří:

  antipsychotická léčiva

  Břida určitých antipsychotických léků s diazepamem mohou zvýšit vaše riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  úzkostné léky

  Břida určitých úzkostných léků s diazepamem mohou zvýšit riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  Motion Nemoc léky

  Určité léky na nemoci s diazepamem mohou zvýšit riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  Jiná antiseizurová léčiva

  Určité antiseizurové léky s diazepamem mohou zvýšit vaše riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  fenytoin, fenytoin, fenytoin a karbamazepin také ovlivňují enzym, který rozkládá diazepam. To může zvýšit hladinu diazepamu ve vašem těle a vystavit vás vyšší riziko těchto vedlejších účinků. riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  Sleep Drugs

  Břida určitých spánkových léků s diazepamem může zvýšit vaše riziko ospalosti nebo ospalosti. Může také způsobit, že vaše dýchání zpomalí nebo zastaví. Mezi tyto léky patří:

  tuberkulóza léčiva

  Tyto léky způsobují, že vaše tělo zpracovává diazepam rychleji, takže ve vašem těle bude nižší hladiny léčiva. Pokud je vezmete s diazepamem, nemusí to také fungovat. Mezi tyto léky patří:

  Důležité úvahy o přijímání diazepamu

  Mějte na paměti tyto úvahy, pokud pro vás lékař předepisuje diazepamový perorální tablet.

  General

  • Diazepamové tablety lze rozdrtit. Ukládejte diazepam při pokojové teplotě, která je mezi 68 ° C (20 ° C) a 77 ° C (25 ° C). Také:
   • Chraňte jej před světlem. Udržujte to od oblastí, kde by se mohla namočit, jako jsou koupelny. Uložte tento lék pryč od umístění vlhkosti a vlhkosti.. Může být doplněna až pětkrát do 6 měsíců po podání předpisu. Po pěti náplních nebo 6 měsících, podle toho, co nastane nejprve, budete potřebovat nový předpis od svého lékaře.
    • Vždy noste s sebou léky v tašce na přenosu.
    • Nedělejte si starosti s rentgenovými stroji na letišti. Nemohou ublížit vašim lékům. Při cestování mějte s sebou původní štítek na předpis.
    • Nenechávejte tento lék v autě, zejména když je teplota horká nebo mrzne> Protože se jedná o kontrolovanou látku, může být obtížné získat náplně. Než odejdete na cestě, ujistěte se, že máte dostatek léků. Váš lékař zkontroluje následující:
     • Funkce jater: Tyto testy pomohou lékaři rozhodnout, zda je pro vás diazepam bezpečný a zda potřebujete nižší dávku.
     • Funkce ledvin: Tyto testy pomohou lékaři rozhodnout, zda je pro vás diazepam bezpečný a zda potřebujete nižší dávku. sazba během léčby, abyste se ujistili, že není příliš nízká.
     • duševní stav: Váš lékař vás bude monitorovat, aby se ujistil, že nemáte změny v myšlení nebo paměti.
     • Úleva z příznaků: Váš lékař zkontroluje, zda se vaše příznaky zlepšily.
     • Existují nějaké alternativy?

      Váš lékař rozhodne pro vás správnou dávkování. V případě potřeby pomalu a pečlivě zvýší vaši dávkování, aby se zabránilo vedlejším účinkům. aktuální. Tento článek by však neměl být používán jako náhrada za znalosti a odborné znalosti licencovaného zdravotnického pracovníka. Před užíváním léků byste se měli vždy poradit se svým lékařem nebo jiným zdravotnickým odborníkem. Informace o léčivech obsažených v tomto dokumentu se vztahují na změnu a není určena k pokrytí všech možných použití, pokynů, preventivních opatření, varování, interakcí s drogami, alergické reakce nebo nepříznivé účinky. Absence varování nebo jiných informací pro daný lék neznamená, že kombinace léčiva nebo léčiva je bezpečná, účinná nebo vhodná pro všechny pacienty nebo všechny specifické použití.

      Contents

      About collaudatore

      Vedi Anche

      Greatest Bitcoin Cellular On Line Casino Sites 2022

      Greatest Bitcoin Cellular On Line Casino Sites 2022 In addition, as a result of many …